**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

1. Βιομηχανική Ζώνη Μοναγρουλλίου.
2. Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου.
3. Βιοτεχνική Ζώνη Πάνω Πολεμιδιών.
4. Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πολεμιδιών.

Δήλωση Δρ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Δήλωση Μιχάλη Γιακουμή

https://youtu.be/OsaBcGwWwpw
Δήλωση Κώστα Κώστα

 

 

Vouli TV