**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου

1. Η διαδικασία εγγραφής αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού.
2. Η διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δημιουργούνται μέσα από την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων από τα κατεχόμενα πέραν του πλαισίου του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022
2. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
3. Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για Συναφή Θέματα
4, Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 2021.

Δήλωση Χρύση Παντελίδη

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου

Δήλωση Κώστα Κώστα

Δήλωση Δρ. Κυριάκος Χατζηγιάννης

Δήλωση Λίνου Παπαγιάννη

Δήλωση Μιχάλη Γιακουμή

Vouli TV