**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

Δήλωση Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου 

 

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου

 

Vouli TV