**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021.
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Δήλωση Μαρίνου Μουσιούττα

Δήλωση Άριστου Δαμιανού

Δήλωση Νίκου Σύκα

Δήλωση Χρίστου Σενέκη

Δήλωση Γεάδη Γεάδη