**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2022:
– Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021.
– Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
(Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις).
– Έγκριση των κυβερνητικών τροποποιήσεων επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2022.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων:
1. Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φορολογίας.
2. (α) Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(β) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
3. Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
4. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
5. (α) Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
(β) Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
6. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Αρχαιοτήτων.
7. Υπουργείο Οικονομικών.
8. Υπουργείο Υγείας.

Δήλωση Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας 

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

Δήλωση Αντρέα Καυκαλιά

Δήλωση Ονούφριου Κουλλά 

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη 

Δήλωση Ηλία Μυριάνθους

Vouli TV