**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.

Δήλωση Άριστου Δαμιανού

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου 

Δήλωση Μαρίνου Μουσιούττα

Δήλωση Νίκου Σύκα 

Δήλωση Έλενας Λυμπουρή Κοζάκου