Νομοθετική Εργασία

1. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Νεότητας Νόμος του 2022.

2. Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021.

3. Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

4. Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Δήλωσεις Βουλευτών 

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου – Υπουργός Παιδείας 

 

Γιώργος Κάρουλλας 

Αλέκος Τρυφωνίδης

Αντρέας Αποστόλου 

Χρίστος Ορφανίδης 

 

Χρύσανθος Σαββίδης