Δήλωση Νίκου Νουρή για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση Οδυσσέα Φ Μιχαηλίδη για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Ελέγχου
https://youtu.be/vL9OlOzEb5o

Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του
κυπριακού επενδυτικού προγράμματος
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 24.09.2020 (ΥΠΕΣ/01/2020)
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
(Συνέχιση της συζήτησης)
2. Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη
εταιρειών στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 27.11.2020 (ΥΠΕΣ/04/2020)
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
(Έναρξη της συζήτησης)

Vouli TV