**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021.
2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου

Δήλωση Γιώργου Λουκαΐδη

Δήλωση Σάββιας Ορφανίδου

Δήλωση Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη