**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου

α. Έλεγχος των διαδικασιών με τις οποίες η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/ΚΕΔΙΠΕΣ διαπραγματεύτηκε και τελικά συνομολόγησε τη Συμφωνία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την Altamira.
β. Έλεγχος των διαδικασιών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira.
γ. Ο τρόπος λειτουργίας ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira

Δήλωση Χρίστου Χριστοφίδη

 

Δήλωση Ονούφριου Κουλλά

Δήλωση Σταύρου Παπαδούρης