Νομοθετική Εργασία:
1. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
3. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
4. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου και ενημέρωση:
1. Οι ενδεχόμενες μειώσεις εισακτέων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδος και οι ενέργειες της πολιτείας για μη επηρεασμό των θέσεων που δίνονται στην Κύπρο.
2. Τα προβλήματα στη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην Κύπρο και οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV