Από το αμερικανικό σχέδιο του Ντήν Άτσενσον το 1964, στις προτάσεις από τον Σταύρο Λυγερό το 1993 και του Μιχάλη Δούντα το 2006.