Ανάλυση της πρότασης που έγινε στο παρελθόν για λύση δύο κρατών και βασιζόταν στο Δόγμα Δούντα 1985, στηρίχθηκε από τους Γιάννη Βαληνάκη το 1989, 3 Έλληνες Πρέσβεις το 1995, επανήλθε από τον Σταύρο Λυγερό το 2014, και στηρίχθηκε από τον Άγγελο Συρίγο και τον Τάκη Γεωργίου το 2000.