Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Νομικών
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Νομοθετική Εργασία
1.(α)Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019
(β)Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(γ)Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και άλλων προνοιών του περί Καταπολέμησης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.
2.(α)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.Τροποποιήσεις που απαιτούνται ως απόρροια των τροποποιήσεων του περί Απονομήςτης Δικαιοσύνης
(β)Ο περί τηςΕικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(γ)Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης
(δ)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019.
(ε)Ο περί Δικαστηρίων(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(στ)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός Επέκταση των κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτατου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή.)
Σημ.:Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν
-Για τo πρώτο θέμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
-Για τo δεύτερο θέμα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Αρχιπρωτοκολλητήςκαι ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Vouli TV