Ανάλυση των επιλογών του Κυπριακού Ελληνισμού όσο αφορά την λύση του Κυπριακού