Ανάλυση της Αμερικανικής πρότασης που κατατέθηκε το 1997 από το, Χόλμπρουκ για λύση τριζωνικής και η τοποθέτηση το 2016 από τον Γ.Ιορδάνους και αφορούσε την αναβάθμιση της θρησκευτικής μειονότητας των Μαρωνιτών σε κοινότητα.