Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σωρεία τροπολογιών και στο φετινό προϋπολογισμό του 2022. Για την ακρίβεια, το σύνολο των τροπολογιών που αφορούν το νέο προϋπολογισμό, ανέρχεται στις 96. Οι τροπολογίες που δημιούργησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρχίζουν από αποκοπή κονδυλίων που αφορούν αποκρατικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, αφορούν εγκρίσεις της Επιτροπής Οικονομικών για έργα και επεκτάσεις δρόμων, προνοούν την ενημέρωση της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου και φτάνουν μέχρι και προτού διενεργηθούν οποιεσδήποτε δαπάνες αναφορικά με την προβολή των πολιτικών της Κυβέρνησης να δίνεται σχετική έγκριση. Για να περάσουν οι εν λόγω τροπολογίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν πλειοψηφία 29 βουλευτών, ενώ απώτερος σκοπός είναι να μην επαναληφθεί το περσινό κακό σενάριο της μη ψήφισής του.

Την Παρασκευή, που θα οδηγηθεί ο προϋπολογισμός προς ψήφιση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στοχεύουν σε σταυρώματα κονδυλίων και κοινοβουλευτικό έλεγχο πριν από την αποδέσμευση συγκεκριμένων κονδυλίων όπως διαφαίνεται από το τελικό κείμενο των τροπολογιών.

Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού του 2022 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάλεσε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 σε νόμο, για το, όπως τόνισε, καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση, να αποφεύγονται προτάσεις νόμου που αφορούν είτε την αύξηση δαπανών, είτε την μείωση εσόδων χωρίς να προτείνονται τα όποια αντισταθμιστικά όσον αφορά τα έσοδα μέτρα. Όπως υπογράμμισε, «η δημοσιονομική βιωσιμότητα, η σημασία της οποίας αναδείχθηκε όσο ποτέ άλλοτε κατά την διάρκεια της κρίσης, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διακυβευτεί».

Να αποφεύγονται προτάσεις νόμου που αφορούν είτε την αύξηση δαπανών, είτε την μείωση εσόδων χωρίς να προτείνονται τα όποια αντισταθμιστικά όσον αφορά τα έσοδα μέτρα ζητά ο ΥΠΟΙΚ.

Περνώντας στα των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού του 2022, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να περάσουν και οι 96, αφού θα χρειαστεί η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 29 βουλευτών. Εκείνο που μπορεί να εξαχθεί ως ασφαλές συμπέρασμα, είναι ότι τροπολογίες, οι οποίες είναι κοινές από ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και από άλλα δύο κόμματα, μπορούν να περάσουν, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση, δύσκολα συμπληρώνονται 29 ψήφοι. Σύμφωνα με τις τροπολογίες επί του κειμένου, 31 συνολικά από τις 96 μπορούν να δημιουργήσουν πλειοψηφικό σχήμα.

Οι πλειοψηφίες

Με κοινή τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, ενώ από την αποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης. Από το ίδιο σχήμα, γίνεται εισήγηση για συμπερίληψη σημείωσης έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και στη Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Την ίδια ώρα, τα πιο πάνω κόμματα υποβάλλουν τροπολογία ώστε να ενημερώνονται γραπτώς για τις δαπάνες σε Υφυπουργεία, και Υπουργεία σχετικά με έργα, παροχές κοινωνικής πρόνοιας και επιχορηγήσεις. Όσον αφορά την προβολή πολιτικών της Κυβέρνησης, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ θέλουν για εκστρατείες διαφώτισης ύψους 1 εκατ. να γίνεται εισήγηση για συμπερίληψη σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προβολή των πολιτικών της Κυβέρνησης, ύψους €500.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της. Επιπλέον, γίνεται εισήγηση από τα παραπάνω κόμματα για συμπερίληψη σημείωσης των παροχών κοινωνικής πρόνοιας ύψους 39 εκατ. ευρώ, ώστε η Επ. Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τις κατά χάριν χορηγίες έπειτα από αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000), για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000) και για το Σχέδιο Εστία/Οικία (€10.000.000).

Συγχρόνως, σε από κοινού τροπολογία τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχωρούν σε εισήγηση για συμπερίληψη σημείωσης έναντι του Γενικού Λογιστηρίου για άλλες μεταβιβάσεις εσωτερικού ύψους 1,2 εκατ., ώστε η Επ. Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με άλλες συνεισφορές ύψους €591.760.

Πρόσθετα, με τροπολογία πάλι του ίδιου «σχήματος», γίνεται εισήγηση όπως τεθεί σημείωση που αφορά το Γενικό Λογιστήριο και τις τραπεζικές επιβαρύνσεις ύψους 7,88 εκατ. ευρώ,, ώστε αφότου δαπανηθεί το 25% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ύψους €6.000.000, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 75%, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

«Ματιά» στα επιτόκια

Με την τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, σχετικά με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους πρωταρχικούς δρόμους των δήμων ύψους 5,4 εκατ. ευρώ, γίνεται εισήγηση όπως προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά στον Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ, ύψους €300.000, να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Συγχρόνως, με δεύτερη τροπολογία που αφορά το γενικό λογιστήριο και άλλες επιχορηγήσεις του ύψους 30 εκατ., γίνεται εισήγηση ώστε η Επ. Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με την επιδότηση επιτοκίου. Αφορούν πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση επιτοκίων μέχρι 1,5% για στεγαστικά δάνεια και μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα συναφθούν με βάση ειδικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το «σχήμα» των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχώρησαν σε 5 κοινές τροπολογίες επί του προϋπολογισμού του 2022. Συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και τις Συμβάσεις των Υπηρεσιών του ύψους 1,2 εκατ., ώστε αφού δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €852.000, που αφορά τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50% χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Στη δεύτερη τροπολογία, τα εν λόγω κόμματα ζητούν την ανά εξάμηνο γραπτή ενημέρωση για τις γενόμενες δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών, την οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000) και την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€14.300.000). Η τρίτη τους τροπολογία αφορά τα Τμήμα Πολεοδομίας, ώστε να ενημερώνεται γραπτώς η Βουλή για τα οικοδομικά έργα ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ η τέταρτη τροπολογία αφορά το Τμήμα Φορολογίας. Συγκεκριμένα, για ποσό 3,9 εκατ. ευρώ, γίνεται εισήγηση ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, ύψους €400.000, να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Τέλος, η πέμπτη τροπολογία αφορά θέσεις κρατικών υπαλλήλων στα τελωνεία, όπου προτού γίνει οποιαδήποτε διαδικασία πλήρωσης για συγκεκριμένες θέσεις ενδιαφέροντος τελωνειακών λειτουργών να δίνει έγκριση από την Επ. Οικονομικών.

Και τα ενοίκια στην Επιτροπή Οικονομικών

Βάσει 7 κοινών τροπολογιών των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ, γίνεται εισήγηση για έγκριση της Επ. Οικονομικών σχετικά με κονδύλια ενοικίων και για αγορά ακίνητης περιουσίας. Η 3η και 4η τροπολογία των κομμάτων αφορούν το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, να ενημερώνεται γραπτώς ανά 6 μήνες για δαπάνες που αφορούν την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας, ύψους €1.559.200, αλλά και δαπάνες σε σχέση με τα Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, δηλαδή δαπάνες που συμβάλλουν στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, μπαίνει «φρένο» στην προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» με την 5η τροπολογία τους, αφού προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» από το ΚΕΒΕ (€50.000) και την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ (€45.000) να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Η 6η τροπολογία αφορά το μέρος σχετικά με δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €10.000.000, όπου θα χρειάζεται συγκατάθεση της Επ. Οικονομικών, ενώ η 7η τροπολογία αφορά τις παροχές Παιδείας. Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις πιστώσεις ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Από κοινού ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζητούν να ενημερώνεται και να δίνει έγκριση η Επ. Οικονομικών για το Τμήμα Περιβάλλοντος για το μέρος που αφορά την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου. Οι ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζητούν με τροπολογία την ενημέρωση της Επ. Οικονομικών ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων, ύψους €500.000. Σύμβουλοι και συνεργάτες Στην τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της σημείωσης 33 (σελ.161) του Πρώτου Πίνακα Δελτία Δαπανών 2022 με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτής, των ακόλουθων επιφυλάξεων: « Νοείται ότι, σύμβουλοι/συνεργάτες που λόγω της απασχόλησης τους αυτής έχουν για οποιονδήποτε λόγο μετατραπεί σε εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου Ν.70(I)/2016 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, η απασχόληση τους τερματίζεται το αργότερο με τη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης ή την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ή την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάλογα με την περίπτωση: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που σε θέση συμβούλου/συνεργάτη διοριστεί δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος οργανισμού δημοσίου δικαίου ή εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου που απασχολείται στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου, τότε ο διορισμός αυτός διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου Ν.47(I)/2017 ή Ν.99(I)/2019, ανάλογα με την περίπτωση, και το πρόσωπο αυτό θα συνεχίσει να λαμβάνει τις ίδιες απολαβές και να υπόκειται στις ίδιες αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές, όπως στην οργανική αυτού θέση, χωρίς να του παραχωρείται οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή επίδομα λόγω του διορισμού στη θέση συμβούλου/συνεργάτη, για τις δε απολαβές του χρεώνεται η ίδια υποομάδα 02001 (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») και το ποσό καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία έχει αποσπαστεί στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό δημοσίου δικαίου, όπου ανήκει η οργανική αυτού θέση».

«Ψαλίδι» σε δαπάνες

ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ προχωρούν σε εισήγηση για αποκοπή ποσοστού 7% από λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, καταβολή ενοικίων, φωτισμού, θέρμανσης και καύσιμα μη γραφειακών χώρων, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, με δεύτερη τροπολογία γίνεται προσπάθεια για αποκοπή 10% από όλα τα υπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία που σχετίζονται με εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια. Με την 3η τροπολογία των παραπάνω κομμάτων προνοείται η αποκοπή 10% δαπανών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες με αρκετές ωστόσο εξαιρέσεις που απαριθμούνται λεπτομερώς. Στην 4η τους τροπολογία ζητείται να δίνει το «οκ» η Επ. Οικονομικών προτού γίνει οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων. Στην 5η, γίνεται εισήγηση ώστε προτού διενεργηθεί η μετονομασία και μεταφορά, από την Υπηρεσία Ασύλου στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, των θέσεων Διευθυντή [Κλ. Α15(Ι)], τριών Ανώτερων Λειτουργών Ασύλου [Κλ. Α13(ΙΙ)], εννέα Λειτουργών Ασύλου Α’ [Κλ. Α11(ΙΙ)] και είκοσι Λειτουργών Ασύλου [Κλ. (Α8, Α10 και Α11)], να ενημερώνεται η Επ. Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της.

Στην τροπολογία των ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ζητείται να ενημερώνεται γραπτώς η Βουλή για τις δαπάνες των κοινωνικών παροχών από το Γενικό Λογιστήριο ύψους 7 εκατ. ευρώ, με σημείωση για πιστώσεις που αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Τέλος, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ προχωρούν σε εισήγηση για αποκοπή από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, του μέρους που αφορά χορηγία προς το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή για ξενάγηση στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ, καθώς και τη δεύτερη δόση για την αγορά της οικίας Αζίνα στην Πάφο και τη μετατροπή της οικίας σε Μουσείο Διγενή.

Έσοδα 6.731 εκατομμύρια και δαπάνες 8.408 ευρώ

Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών αναμένεται να ανέλθουν στα €6.731 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €6.473 εκ. το 2020, προβλέπεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 4%. Οι δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, για το 2022 προϋπολογίζονται στα €8.408 εκ. σε σύγκριση με €8.479 εκ. το 2021.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το 2022 προϋπολογίζονται στα €5.193,3 εκ. και αποτελούν περίπου το 82% των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 18% των εσόδων προϋπολογίζεται στα €1.132 εκ. και αφορά τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, ενοίκια δικαιώματα και μεταβιβάσεις/ χορηγίες. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2022 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €2.130 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.014 εκ. το 2021, αναμένεται δηλ. αύξηση περίπου 6%. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2022 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα €3.063 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.234 εκ. το 2021, αναμένεται δηλ. μείωση της τάξης του 5%. Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.132 εκ. το 2022 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €821 εκ. το 2021, αναμένεται αύξηση περίπου 38%.

Οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και προϋπολογίζονται στα €8.407,8 εκ σε σύγκριση με €8.479,4 εκ. το 2021. Οι δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων, υπολογίζεται να αυξηθούν κατά περίπου 3% και να ανέλθουν στα €3.044 εκ. (2022) σε σύγκριση με €2.961 εκ. (2021). H πιο πάνω αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην καταβολή της ΑΤΑ, των προσαυξήσεων και της αύξησης της απασχόλησης. Οι λειτουργικές δαπάνες, προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 8% το 2022 και να ανέλθουν στα €972 εκ. σε σύγκριση με €899 εκ. το 2021. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές, αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεΣΥ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2022, η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 8% και να περιοριστεί στα €3.049 εκ. σε σύγκριση με €3.332 εκ. το 2021. Οι μειώσεις στις μεταβιβαστικές πληρωμές οφείλονται, κυρίως, στις μειώσεις των προνοιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αναπτυξιακές δαπάνες, (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% το 2022 και να φθάσουν περίπου, στα €1.135 εκ. σε σύγκριση με €1.032 εκ. το 2021. Η πιο πάνω αύξηση παρατηρείται λόγω έναρξης της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων συμπεριλαμβανομένων, οδικών, κτηριολογικών και άλλων έργων καθώς και για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο ΣΑΑ. Σημειώνεται ότι η πρόνοια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των οποίων διαχειριστική αρχή είναι η ΓΔ ΕΠΣΑ, συνεχίζει να περιλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ ΕΠΣΑ για μεγαλύτερη ευελιξία και για επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερης απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και διάφορα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, οι σχετικές πρόνοιες περιλαμβάνονται στα αρμόδια υπουργεία. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 13% για το 2022 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €458,2 εκ. σε σύγκριση με €529,5 εκ. το 2021.