Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός)
3. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός)
4. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021.
5. Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021.

 

Τετάρτη 15/12/2021 στις 3μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.