Το νέο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα παρουσίασε σήμερα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας κ. Γιάννος Βασιλειάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου σε συνέχεια άλλων τριών αναθεωρήσεων που προηγήθηκαν το 2016, το 2019 και το 2020 από την παρούσα Κυβέρνηση, αυξάνοντας το μέγιστο μηνιαίο επίδομα και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν συνολικά εισοδήματα πάνω από το όριο της φτώχειας. Το νέο Σχέδιο, ανέφερε η κα Ανθούση, πέραν της αποκατάστασης μικρών αδυναμιών που ίσχυαν μέχρι τώρα, «αποτελεί το επιστέγασμα του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, και ερωτηθείσα εάν έχει γίνει εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων που ενδεχομένως να εμπίπτουν στις πρόνοιες του Σχεδίου και θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε ότι υπολογίζεται πως υπάρχουν περίπου 5.000 άτομα που λάμβαναν το Επίδομα μέχρι το 2014 και δεν υπέβαλαν αίτηση εντός του χρονικού περιθωρίου παράτασης που είχε δοθεί. Παράλληλα, από την ημερομηνία τερματισμού της παράτασης το 2020, είχαν υποβληθεί 500 αιτήσεις εκπρόθεσμα. «Οι υπολογισμοί που κάναμε σύμφωνα και με τα στοιχεία που είχαμε από κάθε παράταση, υπολογίζουμε ότι θα εξυπηρετήσουμε γύρω στους 1.000-1.200 κατ’ αναλογία με το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε σε κάθε παράταση που είχε δοθεί», είπε η κα Ανθούση, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσοστό εκείνων που θα υποβαλουν αίτηση δεν θα ξεπεράσει το 30%, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν άτομα που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια.

Κληθείσα να πει πώς θα προχωρήσει η διαδικασία στο εξής, η κα Ανθούση σημείωσε ότι ο στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου 2023 να παραλαμβάνονται οι νέες αιτήσεις στα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας ή στα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Διευκρίνισε εκ νέου ότι το νέο Σχέδιο αφορά νέους αιτητές και όχι τους υφιστάμενους λήπτες του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά το Επίδομα χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς τους.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει πρόνοια για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, δρομολογείται το ζήτημα, ως ο απώτερος στόχος του Υφυπουργείου για μετάβαση στην ψηφιοποίηση. Ωστόσο, όπως είπε, δεν θα τερματιστεί και η διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι τώρα, δηλαδή της υποβολής αίτησης στα ΣΕΕΠ ή στην ΥΔΕΠ, καθώς πρόκειται για άτομα ηλικιωμένα, τα οποία δεν έχουν όλα τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή. Η κα Ανθούση διευκρίνισε ότι για εξυπηρέτηση στα Σημεία Εξυπηρέτησης θα πρέπει να διευθετείται ραντεβού, αφού ο στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι ο πολίτης εξυπηρετείται σωστά και οι αιτήσεις προσκομίζονται πλήρως συμπληρωμένες. Τα στοιχεία, εξήγησε, δείχνουν ότι το 95% των αιτήσεων ήταν ελλιπείς και αυτό προκαλούσε περαιτέρω καθυστερήσεις στην εξέτασή τους. «Ο σκοπός που έγιναν τα ΣΕΕΠ και στελεχώνονται με καταρτισμένο προσωπικό της ΥΔΕΠ είναι για να γίνεται καταχώρηση επιτόπου. Για αυτό χρειάζεται και η διευθέτηση ραντεβού», επεσήμανε η κα Υφυπουργός.

Απαντώντας στο ίδιο ερώτημα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας κ. Γιάννος Βασιλειάδης είπε ότι αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες η ολοκλήρωση των τεχνικών διεργασιών για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το ΕΕΕ, το οποίο λειτουργεί ως «μάνα» για τα υπόλοιπα και θα διευκολύνει στη συνέχεια τη σταδιακή έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής κι άλλων αιτήσεων.

Όπως ανέφερε η κα Ανθούση, ο διαχωρισμός της αίτησης του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων από την αίτηση για ΕΕΕ, θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησης για το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων.

Vouli TV