Νομοθετική εργασία

Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020.

Πλήρης και έγκυρη ενημέρωση του κοινοβουλευτικού έργου των επιτροπών, αυτούσιες οι δηλώσεις των βουλευτών, οι εργασίες της ολομέλειας σε ζωντανή σύνδεση και μετάδοση από την τηλεόραση του Vouli.TV στην τηλεοπτική πλατφόρμα Cosmos Wireless και διαδικτυακά στο www.vouli.tv ,στο Youtube  και στο Facebook

Vouli TV