Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2022. (Αναπομπή).
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. (Αναπομπή).
3. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 Νόμος του 2022.
5. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός)

Πέμπτη 07/04/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.