Έκτακτη συνεδρία της Βουλής μετά απο την αναπομπή 5 νομοσχεδίων απο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.