Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings»), ανακοινώνει ότι στις 17 Νοεμβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε τον διορισμό του Adrian John Lewis ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.

Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο BOC Holdings.

Πηγή: INB