Σε πιλοτική εφαρμογή έχει θέσει το Γενικό Λογιστήριο την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κατάστασης “Λεπτομέρειες Πληρωμής” σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν πληρωμές από το λογιστικό σύστημα FIMAS.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, η ηλεκτρονική αποστολή της κατάστασης θα αντικαταστήσει πλήρως την αποστολή της μέσω ταχυδρομείου.

«Η πρακτική αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί στους δικαιούχους που έλαβαν μεγάλο αριθμό πληρωμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες και αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 40 000 αποστολές καταστάσεων μέσω ταχυδρομείου στους επόμενους 12 μήνες», προστίθεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι σχεδιάζεται μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία (portal service), μέσω της οποίας όλοι οι υφιστάμενοι πάροχοι υπηρεσιών/ προμηθευτές αγαθών / κατασκευαστές έργων του Κράτους θα μπορούν να δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμούν να λαμβάνουν αυτή την πληροφόρηση.

Μέσα στους επόμενους μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση όταν η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη, καταλήγει η ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου.

Πηγή: INB