Οι σημερινές εργασίες του κοινοβουλίου περιλάμβαναν συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με καλεσμένο τον υπουργό Εσωτερικών κον Νίκο Νουρή και αποκλειστικό θέμα συζήτησης το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ατζέντα της επιτροπής αναγραφόταν: 1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020, συνέχιση της συζήτησης. 2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, συνέχιση της συζήτησης. 3.Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.

 

Φιλοξενούμε σήμερα στο Vouli Report, τον Δρ Χαράλαμπο Κουταλάκη, ο οποίος συνέταξε την μελέτη στην οποία στηρίχθηκε η μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δρ Κουταλάκης έχει 15ετη εμπειρία ως καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι σύμβουλος αριθμού ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα διοικητικής αναδιοργάνωσης και δημόσιας διοίκησης. Συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή επιτροπή, την Γερμανική αρχή αναπτύξεως και το ομοσπονδιακό υπουργείο οικονομικής συνεργασίας της Γερμανίας.

Vouli TV