Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ, βουλευτή Λεμεσού, κον Πανίκο Λεωνίδου.
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συζήτηση για τα νομοσχέδια που αφορούν την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

2. Ποια είναι η δική σας θέση αναφορικά με την συνένωση των δήμων και την διενέργεια δημοψηφισμάτων;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συζήτηση για την σύσταση ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ;

4. Ως ΔΗΚΟ έχετε επιφυλάξεις και αν ναι ποια είναι τα σημεία που θεωρείται χρήζουν τροποποίησης;

Vouli TV