Πραγματοποιήθηκε σήμερα ημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία διοργάνωσε το Κ.Σ. ΕΔΕΚ. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Σάββας Ηλιοφώτου, Γραμματέας της Θεματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κ.Σ. ΕΔΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ο Πρόεδρος του Κόμματος, Μαρίνος Σιζόπουλος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, παρουσίασε το κυβερνητικό νομοσχέδιο και απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Η σημερινή ημερίδα στόχευε στην ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών των εκπροσώπων του κόμματος στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των μελών των συλλογικών του οργάνων για τις τελικές προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακολούθως, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου τα συντεταγμένα όργανα του κόμματος θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Όπως προέκυψε και από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, για την ΕΔΕΚ η όποια μεταρρύθμιση για να είναι θετική και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της θα πρέπει να κινηθεί στη βάση των παρακάτω αρχών:

– Λογικευμένη μείωση του αριθμού των Δήμων
– Στον καθορισμό του τελικού αριθμού των ενοποιημένων Δήμων να ληφθούν σοβαρά υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες
– Συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους, την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και μείωση της φορολογίας στους πολίτες
– Μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στις Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης με τρόπο σταδιακό και συντεταγμένο και μετά από σχετική προετοιμασία ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα
– Οικονομική αυτοδυναμία και απεξάρτηση από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία
– Η ενοποίηση των Δήμων επιβάλλει και ενοποιημένο εκλογικό σύστημα και όχι ενιαίος Δήμος, αλλά συνομοσπονδιακό εκλογικό σύστημα για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες
– Ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των κοινοτήτων στους Δήμους.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ημερίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ Σ ΕΔΕΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ Ημερίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ Σ ΕΔΕΚ

Vouli TV