Δήλωση ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ ΓΙΩΡΓΟΣ για Επιτροπή Υγείας

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2020.

Vouli TV