Οι ασθενείς αποκτούν εμπράκτως φωνή και αξιολογούν τα νοσοκομεία του ΓεΣΥ τα οποία τους έχουν εξυπηρετήσει. Η βαθμολογία τους, μάλιστα, θα προσμετρά στο ύψος της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν τα νοσηλευτήρια από τον ΟΑΥ. Η σχετική ρύθμιση στο λογισμικό του ΓεΣΥ τέθηκε από χθες σε εφαρμογή, ενώ σε εφαρμογή τέθηκαν, επίσης, ρυθμίσεις που αφορούν την αντικατάσταση αναλωσίμων ειδών από τους φαρμακοποιούς στις περιπτώσεις ελλείψεων αλλά και τη διαδικασία καταρτισμού μητρώων χρόνιων ασθενών που στόχο έχει την καλύτερη μεταχείριση των ανθρώπων που χρειάζονται συχνότερα υπηρεσίες υγείας.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των νοσοκομείων, από χθες ο οργανισμός έθεσε σε εφαρμογή το ερωτηματολόγιο το οποίο ετοιμάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και αποστέλλεται σε όλους όσοι λαμβάνουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα αμέσως μετά την επιστροφή στο σπίτι τους.

Πρόκειται για ένα από τα ποιοτικά κριτήρια που εντάσσει ο ΟΑΥ στο νέο τρόπο αποζημίωσης των νοσοκομείων του συστήματος, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η βαθμολογία που θα δίνουν οι ασθενείς θα μπορεί να επηρεάσει μέχρι και κατά 10 μονάδες το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει το κάθε νοσηλευτήριο στο τέλος κάθε έτους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την οποία απέστειλε χθες ο ΟΑΥ σε όλα τα νοσοκομεία, «όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι έλαβαν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας και έχουν πάρει εξιτήριο από νοσηλευτήριο του ΓεΣΥ θα λαμβάνουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο το οποίο θα τους καλεί όπως συμπληρώσουν μια σύντομη έρευνα ικανοποίησης. Το μήνυμα θα αποστέλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής απαίτησης για αποζημίωση από το νοσηλευτήριο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά νοσηλευτήριο θα συλλέγονται από τον ΟΑΥ και θα λαμβάνονται υπόψη στην αποζημίωση των νοσοκομείων με βάση τα νέα ποιοτικά κριτήρια όπως αυτά αποσταλθήκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Με τον τρόπο αυτό και οι πολίτες διαδραματίζουν ρόλο και αποκτούν φωνή και ο ΟΑΥ θα μπορεί να ενημερώνεται για το πώς οι δικαιούχοι βαθμολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν αλλά και τα νοσηλευτήρια θα γνωρίζουν τη βαθμολογία που συνολικά τους δίνουν οι ασθενείς που εξυπηρετούν ώστε να λαμβάνουν τα μέτρα τους εάν χρειάζεται να βελτιωθούν.

Με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ασθενείς, στην ουσία αρχίζει και η εφαρμογή, σε πρώτο στάδιο βεβαίως, του νέου τρόπου αποζημίωσης των νοσοκομείων του ΓεΣΥ με το πλήρες πακέτο των ποιοτικών κριτηρίων να προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Ιουλίου.

Πηγή: φilenews

Έλενα Θεραπή