Την ανησυχία του εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κόμμα εγγράφει στη Βουλή θέμα για εξέταση τυχόν εκμετάλλευσης μεταναστών από συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία

Αυτούσια η ανακοίνωση

Τα δημοσιεύματα που φέρουν συγκεκριμένους δικηγόρους να παρακωλύουν την εξέταση αιτήσεων ασύλου και να προκαλούν επιπρόσθετο διοικητικό φόρτο, κατά παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας, μας ανησυχούν και πιστεύουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν.

Εάν ισχύουν, το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες του κράτους καθώς και από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Η οικονομική εκμετάλλευση μεταναστών, είτε για να έρθουν στην Κύπρο είτε για να παρατείνουν τη διαμονή τους, όπως συχνά αναφέρονται στον εγχώριο Τύπο, καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες, δεν μπορεί παρά να είναι καταδικαστέα και τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να καταπολεμηθούν.

Για την εξέταση τυχόν τέτοιων απαράδεκτων φαινομένων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποστείλει επιστολή στη Γραμματεία της Επιτροπής Εσωτερικών, με την οποία ζητά τη συζήτηση του θέματος για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.