Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
1. Η πορεία υλοποίησης της τιτλοποίησης των ακινήτων που
κατέχονται από πρόσφυγες, κενά, αδυναμίες, προβλήματα και
τρόποι αντιμετώπισής τους.

2. Η ρύθμιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οικιστικών μονάδων σε
Συνοικισμούς Αυτοστέγασης σε πρόσφυγες που έχουν αποβιώσει
πριν το 2006.

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV