ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου

─ Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της
οινοβιομηχανίας στην Κύπρο, τα προβλήματα των
οινοπαραγωγών και η ενθάρρυνση κυπριακών οινοποιείων
να προωθήσουν το προϊόν τους στην εγχώρια και διεθνή
αγορά.

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το Β θέμα ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Διευθύντρια του
Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, του ΚΕΒΕ,
της ΟΕΒ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Λεμεσού, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας, του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Συνδέσμου Οινοποιείων Κύπρου, του Ομίλου
Οινοφίλων Κύπρου, του Συνδέσμου Οινολόγων Κύπρου, του Συνδέσμου
Οινοπαραγωγών Πάφου, της Συνεργατικής Εταιρείας Ομάδας Παραγωγών
Κουμανταρίας Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του
Οικοαγροτικού και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση,
Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός.

Vouli TV