Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων

Νομοθετική Εργασία
1. (α) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019.
(β) Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
─ Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ότι αφορά την
εγκατάσταση ανελκυστήρων και στα συμβόλαια συντήρησης τους
στους κυβερνητικούς οικισμούς.

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν
– Για το Β1 (α) και (β) θέμα η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου, της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων και ο Πρόεδρος και τα
Μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).
– Για το Γ θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου
υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου του ίδιου υπουργείου και ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Παγκύπριας
Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Vouli TV