Ο βουλευτής Λεμεσού με το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ζήτησε από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών τη διεξαγωγή έρευνας για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη δυνατότητα του πιστωτή (ενυπόθηκου δανειστή) να προβαίνει σε ιδιωτικό πλειστηριασμό ενυπόθηκης ιδιοκτησίας πριν από την εκδίκαση του νόμιμου ποσού οφειλής από εθνικό δικαστήριο και ενώ εκκρεμεί αγωγή.

Ερωτήσεις

  1. Τί σας παρακίνησε να ζητήσετε την εν λόγω έρευνα;
  2. Συνοπτικά, από τις 18 χώρες κράτη μέλη που απάντησαν, οι 14 δεν επιτρέπουν τη διενέργεια ιδιωτικού πλειστηριασμού χωρίς την απόφαση δικαστηρίου. Ποια τα συμπεράσματα σας;
  3. Πρακτικά, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας;
Vouli TV