Το θέμα των ημερών που συζητείτε και αφορά το καταστατικό της εκκλησίας της Κύπρου όσο αφορά την εκλογή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Είναι «εκκλησιαστικό πραξικόπημα» οι αλλαγές που θέλουν να επιφέρουν στο καταστατικό κάποιοι συνοδικοί?

Ζωντανά από την τηλεόραση του Vouli.TV, το Citychannel.live,  την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.