Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Έλεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 8.1.2020 (ΚΥ/01/2020)]

Δηλώσεις Βουλευτών

Vouli TV