Ημερήσια Διάταξη
Νομοθετική εργασία
─ Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου
─ Η τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Λεμεσού.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού)
2. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV