Ημερήσια Διάταξη
Συζήτηση θέματος εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου:
Η κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας αιτητών ασύλου στην Κοκκινοτριμιθιά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV