Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου / ενημέρωση
1. Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
(Αρ. Φακ. 23.07.007.011)
2. Ενημέρωση για την λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία υπό τις παρούσες συνθήκες.
(Αρ. Φακ. 23.07.007.011)
Νομοθετική Εργασία
1. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.045-2020).
2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.046-2020).
Διαδικαστικά Ζητήματα
─ Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
─ Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής. (Έλεγχος και επικαιροποίηση των προτάσεων νόμου που εκκρεμούν)

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV