Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής

Νομοθετική Εργασία:
1. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου:
– Τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ στην επαρχία Λεμεσού λόγω της μη ένταξης ικανοποιητικού αριθμού ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και της αδυναμίας των ειδικών ιατρών του ΓΕΣΥ να ασκήσουν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος:
– Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV