Οι ανησυχίες των αγροτών πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα συγκεκριμένο σύνολο οργανωμένων δράσεων, δήλωσε το Πράσινο Κόμμα την Τρίτη.

Σε επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ο βουλευτής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου επεσήμανε τις πολιτικές που πρέπει να αναληφθούν από το κράτος προκειμένου να διασφαλιστεί η εισοδηματική ασφάλεια των παραγωγών τροφίμων χωρίς την ανάγκη για αυξημένες επιδοτήσεις ή παραχωρήσεις στο περιβάλλον και την βιωσιμότητα.

Υπογραμμίζοντας τη δυσαρέσκεια που εκφράζεται μέσω μαζικών εξεγέρσεων από αγρότες σε όλη την ΕΕ και επίσης στην Κύπρο για το τι αντιλαμβάνονται ως πνιγηρές οδηγίες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ο Θεοπέμπτου επεσήμανε ότι ένας κύριος διακηρυγμένος στόχος της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ φαίνεται να έχει ξεχαστεί – αυτός είναι ο δίκαιος διαμοιρασμός των εσόδων από τη γεωργία.

Ενώ περιβαλλοντολόγοι κατακρίνουν τους αγρότες για την αντίστασή τους σε προτεινόμενες μειώσεις στη χρήση των φυτοφαρμάκων, των τεχνητών λιπασμάτων και των αντιβιοτικών, οι αγρότες εκφράζουν νόμιμες ανησυχίες ότι αυτές οι πολιτικές, αν εφαρμοστούν ξαφνικά, θα μειώσουν δραματικά τις αποδόσεις μέχρι το σημείο όπου η επάγγελμά τους θα καταστεί αναποτελεσματικό.

Οι πολιτικές “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, που συζητούνται εκτενώς στο επίπεδο της ΕΕ, πρέπει να εφαρμοστούν στην Κύπρο ως μέσο αποζημίωσης των αγροτών για τις απώλειες στις αποδόσεις, είπε ο Θεοπέμπτου.

Αυτές οι πολιτικές, επιπλέον, θα παράσχουν παρεμφερή κίνητρα για την παραγωγή και την πώληση βιολογικών τροφίμων, βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα, και μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις συμβατικές γεωργικές πρακτικές, υποστήριξε.

Προς αυτόν τον σκοπό, η επιβίωση των αγροτών μ

πορεί να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί μέσω στρατηγικής ενθάρρυνσης και εξάπλωσης εύκολα προσβάσιμων και υψηλά ορατών τοπικών αγορών αγροτών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων χειροτεχνικών και αρτιζαναλ προϊόντων, πρόσθεσε ο Θεοπέμπτου.

Ο βουλευτής επίσης σημείωσε ότι ενώ έχει εγκριθεί νομοθεσία για την άνιση ανταγωνιστικότητα από μεσάζοντες ή χονδρεμπόρους, δεν εφαρμόζεται, και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από το μέρος του κράτους για την προώθηση μιας εταιρικής φιλοσοφίας “αγοράστε τοπικά”.

Οι βιολογικοί αγρότες του νησιού αντιμετωπίζουν επίσης ανταγωνισμό από το εξωτερικό και εντός της χώρας, μην μπορώντας να παρέχουν ως άτομα τις ποσότητες που ζητούνται από δημόσιους φορείς όπως νοσοκομεία, η εθνική φρουρά ή φυλακές, ενώ δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για τη δημιουργία συνεταιρισμών, παρά τη νομοθεσία που το επιτρέπει.

Άλλοι τρόποι υποστήριξης των αγροτών μπορούν να περιλαμβάνουν την επένδυση σε ένα σύστημα παροχής νερού από αποχέτευση και εκτροπή βροχής αντί για την εκφόρτωσή του στη θάλασσα, σημείωσε ο Θεοπέμπτου.

Το άνοιγμα των βοσκοτόπων για τη βοσκή ζώων κοντά σε δάση μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία πυροπροστατευτικών ζωνών και τη βελτίωση της πυρασφάλειας, καθώς και να ωφελήσει τους νομαδικούς, πρότεινε ο βουλευτής.

Τέλος, τα προγράμματα δια βίου μάθησης για τη βιώσιμη γεωργία πρέπει να βελτιωθούν. Πρέπει να αναζητηθεί η διευκόλυνση της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς οι τρέχουσες κανόνες ασφάλειας τροφίμων είναι απαγορευτικοί, είπε ο βουλευτής.

Οικονομικά, πρέπει να παρέχονται κίνητρα αν αναμένεται από τους αγρότες να αναλάβουν τον κίνδυνο καινοτόμων πρακτικών. Αυτά περιλαμβάνουν πρόσβαση σε δάνεια με χαμηλά επιτόκια και μικρο-δάνεια, φθηνές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, θέσπιση ενεργειακών κοινοτήτων και δωρεάν κομποστοποίηση.

Πηγή: Cyprusmail

Vouli TV