Νομοθετική Εργασία
1.(α)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(β)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
1.Ενημέρωση της Επιτροπής σε σχέση με τις εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα των ειδικών δασκάλων μουσικής στην Δημοτική Εκπαίδευση.
2.(α)Ενημέρωση για την δημιουργία τάξεων υποδοχής στα σχολεία για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία.
(β)Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα, από την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία.
3.Η πολιτική ανάδειξης του κυπριακού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης και η σημασία τους για τον πολιτισμό. Προβλήματα και προοπτικές που υπάρχουν.

Vouli TV