ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Έλεγχος των αμοιβών των ιατρών στο ΓΕΣΥ, καθώς και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής των ιατρών εκτός ΓΕΣΥ.

Σημ.:

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το δεύτερο θέμα ο Γενικός Ελεγκτής, ο Έφορος Φορολογίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Vouli TV