Φιλοζωική οργάνωση προέβη σε καταγγελίες αρχές του 2022 για ανεξέλεγκτη εισαγωγή σκύλων συντροφιάς και παράνομης μεταπώλησής τους και το Κτηνιατρείο ακόμη να τις διερευνήσει.

Μέσα από την καταγγελία διαφάνηκε η κόντρα Υπουργείου Γεωργίας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με την Επίτροπο Διοίκησης όπου έφτασε το ζήτημα, να συστήνει σε έκθεσή της να τα βρουν για το δημόσιο συμφέρον.

Αντικείμενο του παραπόνου αποτέλεσε η στάση η οποία τηρήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έναντι της προέδρου της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου», σε σχέση με το αίτημα της για λήψη μέτρων προς αποτροπή της ανεξέλεγκτης εισαγωγής σκύλων για παράνομη μεταπώληση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτρόπου, η παραπονούμενη από τις αρχές του 2022 αποτάθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο προώθησε το θέμα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζητώντας μελέτη του ζητήματος και προώθηση συγκεκριμένων μέτρων, κάτι που δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Στην έκθεση διαπιστώνεται παράλληλα ότι αν και το εν λόγω ζήτημα ήταν εις γνώση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ακόμη και πριν την υποβολή της καταγγελίας και παρόλες τις σχετικές γραπτές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας (9/5/2022 και 28/11/2022) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρέλειψαν ή και αμέλησαν επί μακρό χρονικό διάστημα, ως αρμόδιες, να προβούν σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα και τις δέουσες ενέργειες προς εξέταση των καταγγελιών και τη λήψη μέτρων.

Η διαπίστωση της Επιτρόπου Διοίκησης είναι ότι η εν λόγω παράλειψη συγκρούεται με την υποχρέωση της διοίκησης να δρα εντός εύλογου χρόνου, ώστε η παρέμβασή της να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική και να αποτρέπει τη δημιουργία ή την εμπέδωση παράνομων καταστάσεων. Πρέπει, δε, τονίζεται στην έκθεση, να υπογραμμιστεί ότι η δημόσια υπηρεσία δεν έχει ευχέρεια αλλά υποχρέωση, προς δράση και προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της, για τον σκοπό της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Τονίζεται παράλληλα ότι το κράτος και η διοίκηση διέπονται από την αρχή της ενότητας και πως η διοικητική λειτουργία, η οποία αφορά στην καθημερινή διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, θεωρείται μέρος της εκτελεστικής λειτουργίας του κράτους.

Η θέση του διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλου Πίπη όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή του προς την Επίτροπο Διοίκησης ημ. 19/1/2024, ήταν ότι η καθυστέρηση στην απάντηση προς την καταγγέλλουσα δεν οφειλόταν σε οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρά μόνο στο γεγονός ότι κατά την ανασκόπηση των εκκρεμοτήτων της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη επιστολή δεν είχε προωθηθεί για χειρισμό.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως όταν αρχικά το Υπουργείο Γεωργίας ζήτησε στις 28/11/2022 από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των κτηνιατρικών και τελωνειακών ελέγχων στα σημεία εισόδου και των διαδικασιών που διέπουν τις άδειες για τις εισαγωγές ζώων ως ζώα συντροφιάς ή για εμπορικούς σκοπούς, ο ίδιος βρισκόταν σε διαθεσιμότητα και όταν επανήλθε στα καθήκοντά του δεν ενημερώθηκε για το εν λόγω ζήτημα.

Σχετικά με την ουσία του ζητήματος που εγείρει η παραπονούμενη, ο κ. Πίπης επεσήμανε ότι το θέμα σχετίζεται με το άρθρο 5 του Κανονισμού της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει την υπό συγκεκριμένους όρους διακίνηση σε κάθε μετακίνηση, μέχρι πέντε ζώων συντροφιάς, τονίζοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γνωστό ότι η διάταξη αυτή εγείρει θέματα κατάχρησης της και για το λόγο αυτό προγραμματίζεται επαναξιολόγησή της. Σε εθνικό επίπεδο, προσθέτει, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ζήτησε τη διερεύνηση του θέματος από συνεργάτες του ανά επαρχία.

Όσον αφορά στην παραπονούμενη, ο διευθυντής του Κτηνιατρείου είπε ότι είναι προκατειλημμένη απέναντί του.

Κόντρα μεταξύ Υπηρεσιών και Υπουργείου Γεωργίας

Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία της παραπονούμενης με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπήρξε κόντρα μεταξύ των υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας.

Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη με νέα επιστολή της ημ. 1/3/2023 προς τις Κτηνιατρικές, ζητούσε να πληροφορηθεί κατά πόσον έγινε συνάντηση των Υπηρεσιών με το Τμήμα Τελωνείων για καθορισμό πρωτοκόλλου για το θέμα. Οι Κτηνιατρικές απάντησαν στην επιστολή της απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της περί οδηγιών από το Υπουργείο Γεωργίας προς τις Υπηρεσίες για συνάντηση με το Τμ. Τελωνείων με σκοπό την αναθεώρηση ή καθορισμό μεταξύ τους πρωτοκόλλων για τον έλεγχο των σημείων εισόδου στη Δημοκρατία.

Μάλιστα, οι Κτηνιατρικές χαρακτήρισαν τις οδηγίες ή την καθοδήγηση από το Υπουργείο Γεωργίας προς τις ίδιες αχρείαστες, λόγω του ότι «το προσωπικό του ΥΓΑΑΠ δεν είναι επιστημονικά αρμόδιο στην κτηνιατρική και παράλληλα καταρτισμένο ως προς το ποιας διαχείρισης επιβάλλεται και προβλέπεται να τύχουν από κτηνιατρικής άποψης τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας». Επιπρόσθετα σημειωνόταν πως προκαλεί αχρείαστη γραφειοκρατία, καθυστέρηση και σύγχυση αρμοδιοτήτων, να απευθύνεται η παραπονούμενη στο Υπουργείο.

Τις θέσεις αυτές αναίρεσε ο τέως υπουργός Γεωργίας Πέτρος Ξενοφώντος ο οποίος με επιστολή του ημ. 9/10/2023 προς τον διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, υπενθύμιζε προηγούμενη επιστολή του Υπουργείου ημ. 22/11/2022 (επί υπουργίας Κώστα Καδή) προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με την οποία δίδονταν οδηγίες για χειρισμό του θέματος σε σχέση με τις διαδικασίες των κτηνιατρικών και τελωνειακών ελέγχων στα σημεία εισόδου και τις άδειες για εισαγωγές ζώων συντροφιάς «και ως εκ τούτου τα όσα αναφέρονται στην επιστολή των Κτηνιατρικών προς την παραπονούμενη περί μη δοθεισών οδηγιών για το συγκεκριμένο θέμα δεν ευσταθούν».

Μάλιστα χαρακτήριζε το ύφος και το περιεχόμενο της επιστολής του Κτηνιατρείου προς την παραπονούμενη ως απαράδεκτο και τόνιζε τέλος ότι ο συντονισμός και η συνεργασία του Υπουργείου με τα τμήματά του είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων.

Υπουργείο – Κτηνιατρείο δεν ήταν σε ευθυγράμμιση

Μετά τις θέσεις των δυο πλευρών, η Επίτροπος στην έκθεση της τονίζει ότι «δεν νοείται συνεπώς, τυχόν διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα σε υπουργεία και σε τμήματα ή υπηρεσίες τους, να λαμβάνουν τη μορφή συγκρούσεων ή αντιφατικών αποφάσεων έναντι των πολιτών ή να οδηγούν σε αθέτηση δεσμεύσεων που έχουν δοθεί στους πολίτες.

Εν προκειμένω, από την αλληλογραφία που τέθηκε υπόψη μου, δημιουργείται η εντύπωση πως το Υπουργείο Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίας δεν βρίσκονταν σε ευθυγράμμιση ως προς τις αποφάσεις και τις ενέργειες τους, ενώ περαιτέρω οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αμφισβήτησαν την αρμοδιότητα του εν λόγω Υπουργείου».

Τέλος η Επίτροπος εισηγείται όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, προβούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε ενδελεχή διερεύνηση των καταγγελιών σε σχέση με το ζήτημα των ανεξέλεγκτων εισαγωγών ζώων συντροφιάς στη Δημοκρατία και όπως λάβουν τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προς αντιμετώπισή του, κρατώντας ενήμερη την Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου».

Πηγή: Philenews

Μικαέλα Θεραπή

Γεια σας! Είμαι η Μικαέλα Θεραπή, απόφοιτος του Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Είναι εντυπωσιακό πόσο η δύναμη των λέξεων μπορεί να αναδείξει την ουσία των πραγμάτων, και αυτό είναι κάτι που αγαπώ να κάνω. Με την αγάπη μου για την αλήθεια και τη διαφάνεια, προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω τα πράγματα με τον πιο ακριβή και κατανοητό τρόπο. Η διαπραγμάτευση της πολυπλοκότητας μέσα από τη γραφή μου είναι η πρόκληση που με κινητοποιεί και με ενθαρρύνει να ανακαλύπτω νέες πτυχές των θεμάτων. Η εκπαίδευσή μου στη δημοσιογραφία με έχει εξοπλίσει με τα εργαλεία για να αναλύω, να ερευνώ και να επικοινωνώ αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένη ότι κάθε ιστορία έχει ένα όνομα και η δύναμη να επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας. Ανυπομονώ να συνεχίσω να εξερευνώ και να μοιράζομαι με εσάς σημαντικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου μας.