Παρουσίαση του νέου βιβλίου των Ζήνωνα Τζιάρρα και Νίκου Μούδουρου με τίτλο « Η Τουρκία ως Τρίτος Πόλος στη Νέα Διεθνή Τάξη». Οι δύο συγγραφείς εντρυφούν σε μια σειρά από ζητήματα:

  • Τουρκική Εξωτερική Πολιτική και Διεθνής Τάξη
  • Η Τουρκία ως “Κράτος Εξαίρεση”
  • Το Πλαίσιο Ανάλυσης και η Νέα Διεθνής Τάξη
  • Τα Ιδεολογικά και Πολιτικά Θεμέλια του Τρίτου Πόλου
  • Η Πολιτική Οικονομία του Τρίτου Πόλου
  • Χαρακτηριστικά και Εκφάνσεις του Τρίτου Πόλου
  • Η Στρατηγική της Ανατροπής και οι Περιορισμοί του Τρίτου Πόλου.

Όπως επισημαίνεται από τις εκδότες: Οι τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις διατηρούν πάντοτε ζωντανή την ανάγκη ανάλυσης και κατανόησης της Τουρκίας. Ιδιαίτερα σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο όπως αυτό της Ανατολικής Μεσογείου όπου τα ανοικτά ζητήματα και οι εντάσεις με την Τουρκία έχουν και υπαρξιακό χαρακτήρα. Ακόμα μεγαλύτερη φαίνεται να καθίσταται αυτή η ανάγκη σε μια συγκυρία όπου το διεθνές σύστημα επιδέχεται ραγδαίες και ριζοσπαστικές αλλαγές παράγοντας, ταυτοχρόνως, εντονότερα και βιαιότερα γεγονότα.

Vouli TV