Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2021.
2. Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
3. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Πέμπτη 16/06/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.