Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022.
2. Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός)
3. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
5. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021.
6. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
7. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
8. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
9. Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
10. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
11. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 Νόμος του 2022.
12. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022.
13. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2022 Νόμος του 2022.
14. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022

Πέμπτη 24/02/2022 στις 3μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.