Οι σημερινές εργασίες του κοινοβουλίου περιλάμβαναν συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
• Παιδείας και Πολιτισμού
• Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
• Νομικών
• Περιβάλλοντος
Αρχή με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, όπου ο προγραμματισμός της μέρας συμπεριλάμβανε:
1. Ενημέρωση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα κυπριακά κολλέγια
2. Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση.
3. Ενημέρωση αναφορικά με την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων κατά την περίοδο ένταξης αυτών στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής της Επιχείρησης» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
4. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την προώθηση ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ωδείων.
H Νομοθετική εργασία της επιτροπής περιλάμβανε
1. Τον περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2021 Νόμος του 2020.
2. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Δηλώσεις από τον πρόεδρο της επιτροπής, Δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στα πλαίσια της νομοθετικής της εργασίας, εξέτασε
1. Τον Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ένα θέμα που απασχόλησε επανειλημμένα και για αρκετό χρόνο της επιτροπή και το οποίο «έτρεξε» πολύ ο πρώην πρόεδρος της βουλής Δημήτρης Συλλούρης.
Ένα θέμα το οποίο έγινε αντικείμενο ποικίλου σχολιασμού και τ’ οποίο φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος του.
Τα μέλη της επιτροπής δεν προχώρησαν σε δηλώσεις με το πέρας της συνεδρίας.

Συνέχεια με την Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών η οποία κατά την νομοθετική της εργασία ασχολήθηκε με:
1. Пερί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019
2. α. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
β. Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
4. Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής, Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού
2. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Μετά το τέλος της συνεδρίας, έγιναν δηλώσεις από τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, βουλευτή του ΔΗΣΥ κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,01) και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ κον ΑΡΙΣΤΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (3,41)

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία κατά την Νομοθετική της εργασία ασχολήθηκε με
1. Τον περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2020).
2. Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2020).
3. Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020.
4. Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Με το πέρας των εργασιών της επιτροπής, δηλώσεις έκανε
1. Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ (9,53)
2. Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κα ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ (1,38)
3. Και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ( 2,56)

Vouli TV