Οι σημερινές εργασίες του κοινοβουλίου περιλάμβαναν συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
• Παιδείας και Πολιτισμού
• Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
• Νομικών
• Περιβάλλοντος
Αρχή με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, όπου ο προγραμματισμός της μέρας συμπεριλάμβανε:
1. Ενημέρωση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα κυπριακά κολλέγια
2. Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση.
3. Ενημέρωση αναφορικά με την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων κατά την περίοδο ένταξης αυτών στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής της Επιχείρησης» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
4. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την προώθηση ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ωδείων.
H Νομοθετική εργασία της επιτροπής περιλάμβανε
1. Τον περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2021 Νόμος του 2020.
2. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Δηλώσεις από τον πρόεδρο της επιτροπής, Δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης.

Vouli TV