Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία κατά την Νομοθετική της εργασία ασχολήθηκε με
1. Τον περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2020).
2. Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2020).
3. Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020.
4. Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Με το πέρας των εργασιών της επιτροπής, δηλώσεις έκανε
1. Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ (9,53)
2. Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κα ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ (1,38)
3. Και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ( 2,56)

Vouli TV